Επικοινωνία

Επιστημονικά Υπεύθυνη της Πράξης/Υποέργων
Αγγελική Νικολάου, Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Θα μας βρείτε στον
ημιώροφο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κτίριο Ζ΄, γραφείο 6
Δευτέρα-Παρασκευή: 11:00 π.μ.-13:00 μ.μ.
 
Τηλέφωνα:
Εξυπηρέτηση φοιτητών: 2310 891 320 / 259 /304
Εξυπηρέτηση φορέων: 2310 891 320
Θέματα πληρωμών: 2310 891 320
Διοικητική στήριξη: 2310 891 320
 
Φαξ: 2310  891 273
 
 
Ταχυδρ. διεύθυνση: Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591
540 06 Θεσσαλονίκη
 

Για το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, οι φοιτητές εξυπηρετούνται στα τηλέφωνα: 
2310 891 386
2310 891 388
 
Γραφείο 313, κτίριο ΚΖ