Τετράμηνη Θέση Πρακτικής Άσκησης για τα Τμήματα ΟΔΕ/ΟΕ/ΔΕΣ

05/11/2012

Η ανακοίνωση έχει λήξει.

 

Η εταιρία «Meteco», εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα ανακύκλωσης μετάλλων, ενδιαφέρεται να απασχολήσει έναν φοιτητή/τρια των Τμημάτων Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, στα πλαίσια της εκπόνησης τετράμηνης Πρακτικής Άσκησης.

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Υποβολή αιτήσεων:

05/11/2012 – 16/11/2012,

Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00,

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Προσοχή! Η θέση δύναται να καλυφθεί πριν την εκπνοή της ανωτέρω
προθεσμίας
εάν ο Φορέας καταλήξει στο Φοιτητή που επιθυμεί να
απασχολήσει.

AttachmentSize
new_internship_05.11.pdf277.31 KB