Ενημερωτική Εκδήλωση για τους συμμετέχοντες φοιτητές στον B΄ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης

22/06/2016

Ενημερωτική Εκδήλωση για τους συμμετέχοντες φοιτητές στον B΄ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης

 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσκαλεί τους συμμετέχοντες στον B΄  Κύκλο Πρακτικής Άσκησης φοιτητές σε ενημερωτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την

Τρίτη  28 Ιουνίου 2016 και ώρα 09:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης, για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα για την Πρακτική τους Άσκηση έγγραφα.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες στον Β’ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης φοιτητές και η παρουσία τους σε αυτή είναι υποχρεωτική.

 

 

 

Για τυχόν απορίες/διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2310 891-259/320, ή μέσω e-mail στο practice@uom.gr .

 

 

Ο Β’ Κύκλος Πρακτικής Άσκησης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της Πράξης  «Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».